RechtsgebiedenJuriscon verleent juridisch advies en rechtsbijstand tegen relatief lage kosten.

Wij kunnen u eventueel helpen met onder andere:

  • het opstellen van een ingebrekestelling,
  • het maken van een bezwaarschrift,
  • uw vordering aan de kantonrechter voorleggen,
  • uw verweer voeren als u zelf bent gedagvaard.

Daarbij is Juriscon vooral actief binnen de volgende rechtsgebieden:

Google+