ArbeidsrechtJuriscon verleent vaak hulp bij problemen op het gebied van het arbeidsrecht. Momenteel krijgen veel werknemers hun loon niet op tijd. Veel voorkomende andere problemen zijn onder meer:
  • Toeslagen niet betaald krijgen.
  • De werknemer geeft aan dat hij recht heeft op een vast contract.
  • Overwerk niet betaald krijgen.
  • De werkgever wil eenzijdig het contract veranderen en wil bijvoorbeeld dat je minder gaat werken, of tegen een lager loon..
  • Non-actiefstelling.
  • Vakantiegeld niet betaald krijgen.
  • Ontslag wegens ziekte.
  • Werknemer functioneert onvoldoende.
  • Na vier jaar werken voor dezelfde baas wordt je contract plotseling niet ‘verlengd’.

Wat te doen?

Soms biedt de wet een hulpmiddel. Zo moet de werkgever bijvoorbeeld 50% extra betalen als hij een maand te laat is met het betalen. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld toeslagen op het loon.Veel werkgevers zijn zich hiervan niet bewust en het is dan ook de vraag of het zin heeft om de werkgever hierop te wijzen. Misschien dat het een werkgever zal aanzetten om voortaan het loon tijdig te betalen, maar wat als er inmiddels als over enkele maanden 50% extra loon verschuldigd is geworden?In veel gevallen is het verstandig advies in te winnen en eventueel stappen te ondernemen tegen de werkgever of juist de werknemer. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen wat in welk geval het meest verstandig is.