Bestuursrecht
Met het bestuursrecht krijgt iedereen vroeg of laat te maken:

  • je bent het niet eens met de leges die worden geheven voor je nieuwe identiteitskaart,
  • de buurman wil plotseling een boom kappen zonder vergunning,
  • je krijgt een boete voor het foutief plaatsen van een vuilcontainer,
  • de aanvraag voor een vergunning is onterecht afgewezen,
  • De gemeente wil de vaargeul voor je woning uitdiepen, maar dat zorgt uiteraard voor meer scheepvaart, terwijl er bovendien bedreigde diersoorten leven,
  • je acht het noodzakelijk dat het verkeer in de straat waar je woont wordt aangepast,
  • Het reclamebord in je tuin moet op last van een dwangsom worden verwijderd,
  • De gemeente heeft laten weten dat je een taalcursus vergoed krijgt, maar wil deze uiteindelijk niet betalen etc.

In al die gevallen gaat het om een geschil tussen een burger en de overheid. De mogelijkheid om burgers in staat te stellen zich te verweren tegen de overheid, wordt in verschillende wetten geboden.

Hoewel het formeel niet noodzakelijk is om daarbij een advocaat in te schakelen, blijkt het vaak wel wenselijk om enige kennis van het recht te hebben. Met goede argumenten kom je bijvoorbeeld niet ver wanneer je net één dag te laat bent met het indienen van je bezwaarschrift. En mag je eigenlijk wel afgaan op de goede woorden van de gemeenteambtenaar?

Direct in actie komen!

Het meest belangrijke in bestuursrechtelijke kwesties is om meteen SCHRIFTELIJK aan de bel te trekken; ben je een dag te laat, dan kan de rechter niets anders dan concluderen dan dat je een dag te laat bent…

In beginsel kan tegen elk besluit van de overheid (dat tot een bepaalde persoon is gericht) bezwaar worden gemaakt indien men het er op goede gronden niet mee eens is. Goede ‘juridische’ gronden welteverstaan. Omdat een bezwaarschrift pas zinvol is als het kans van slagen heeft, is het verstandig om vooraf te weten op welke manier het kans van slagen heeft.

6 Weken

Juriscon adviseert om in elk geval tijdig in actie te komen indien u het niet eens bent met een besluit. Gewoonlijk hebt u hiervoor enkel zes weken de tijd. Laat u tijdig informeren.